Zapojili jsme se do projektu Jihočeské hospodářské komory na podporu technického vzdělávání

Klíčem k úspěchu každé firmy jsou kvalitní zaměstnanci. A právě zajištění dostatku dobrých, kvalifikovaných zaměstnanců jsou nejčastější témata, kterými se zabývají zaměstnavatelé i odborné školy v Jihočeském kraji.

Na podporu technického vzdělávání vznikl projekt Jihočeské hospodářské komory, jehož cílem je prostřednictvím motivačních reportáží přiblížit učební obory v návaznosti na uplatnění ve strojírenských firmách v Jižních Čechách. Reportáží bylo natočeno celkem devět, z nichž každá byla zaměřena na jednu profesi a následně byla představena firma, ve které je možnost po absolvování učebního oboru najít uplatnění. Tyto motivační reportáže budou představovány na Jihočeské televizi, dále na motivačních schůzkách rodičům a žákům základních škol, kteří stojí před volbou budoucího povolání a na úřadech práce.

V našem případě se jednalo o motivační reportáž pro učební obor strojní mechanik – zámečník, neboť i toto klasické řemeslo má pořád své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě a mladé lidi v této době CNC strojů až tolik neláká.